top of page
IMG_4461.jpeg
Blogpost
  • Ruben Verheij

Blog 12: Een hoop nieuws

Bijgewerkt op: 11 dec. 2023

Een nieuwe woonplek, een nieuwe werkvergunning, nieuwe reisplannen, nieuwe projecten, een nieuwe visie en missie en nog meer nieuws te vertellen. Op het moment dat ik naar mijn notities kijk realiseer ik mij dat er veel veranderingen plaats zullen vinden in de komende tijd. Voordat ik meer vertel over wat er gaat veranderen kijk ik terug op de afgelopen periode.

 

Anderhalve maand geleden mocht ik mijn verjaardag vieren. Op de dag zelf en de weken erna ben ik overweldigd met vele kaartjes uit Nederland. Bijzonder om zoveel kaartjes van vrienden, familie, en bekenden te mogen ontvangen. Dank voor alle felicitaties en de kaartjes die gestuurd zijn. Ondanks de afstand ervaarde ik hierdoor wel de verbondenheid en de betrokkenheid die vele van jullie tonen in mijn werk en leven hier in Canada. 

Hungry For Life 20 jaar

Op 10 November vond ons jaarlijkse gala plaats, samen met 400 mensen vierden wij het 20-jarige jubileum van Hungry For Life. Tijdens dit gala keken we terug op het afgelopen jaar en de 20 jaar ervoor. Het was bijzonder om van andere mensen te horen hoe het werk dat we uitvoeren een impact heeft gemaakt op hen. In de 20 jaar tijd is er meer dan $50,000,000 gedoneerd aan onze organisatie voor de projecten, operationele kosten en staff support.

Als stafleden ervaren we dagelijks hoe God in alles voorziet, voor onszelf als organisatie maar ook met de projecten die we met onze internationale partners uitvoeren.

Tijdens deze avond is er meer dan $225,000 opgehaald voor ons operationele budget.

 

Ik heb het vaker verteld in mijn blogs dat ik als Project Manager voornamelijk actief ben in de Dominicaanse Republiek en Ethiopië en dat ik als Mission Focusing Consultant samen met 5 Canadese partners samenwerk om hen te betrekken in het missiewerk.

 


In totaal werkt Hungry For Life met 27 internationale partners in 14 verschillende landen en hebben wij in 2023 meer dan $3,000,000 in projecten kunnen implementeren.


Nu 2023 bijna ten einde is staat er voor mijzelf nog één drukke week op de planning. In de afgelopen weken ben ik druk bezig geweest om met nieuwe Canadese partners plannen te maken om af te reizen naar een van onze projectlanden.

Er valt veel over short-term-missiontrips te zeggen, want vele kerken zijn hier op een manier bij betrokken. Als Hungry For Life geloven we in de kracht van deze reizen, mits ze op een goede manier zijn georganiseerd. Dit is wat ik in mijn dubbele rol zo goed mogelijk probeer te faciliteren met Canadese kerken, groepen en internationale partners samen.

Zo werken wij altijd met een internationale partner aan de projecten die zij al uitvoeren in de gemeenschap, is een reis altijd onderdeel van een langere relatie tussen de Canadese groep en de gemeenschap, faciliteren we trainingen aan de teams over cultuur en samenwerken op een goede christelijke manier en zorgen we ervoor dat de projecten ook na de reis door blijven gaan door extra fondsen en goede evaluatie en monitoring.


Missie en visie

In de afgelopen maanden zijn wij als Hungry For Life bezig geweest om onze missie, visie en kernwaarden aan te passen. Voor een organisatie als Hungry For Life is de visie het ultieme doel van onze organisatie en de missie is de manier waarop we onze visie willen bereiken.

We leven in een gebroken wereld, dus weten we als christenen dat onze visie van een perfecte wereld zonder zonden, gebroken relaties, ongelijkheid en armoede niet haalbaar is zonder de terugkomst van Jezus als Koning en redder van de wereld.

Dit betekent niet dat we achterover kunnen leunen en de boel de boel kunnen laten. We zijn als organisatie geroepen om mensen in Canada te verbinden met gemeenschappen wereldwijd om bij te dragen aan "human flourishing" (menselijke bloei) en "spiritual virbancy" (geestelijk levendigheid).


Hungry For Life's nieuwe visie is: "We envision thriving global communities."


Vrij vertaald betekend dit, dat we wereldwijd goede, welvarende en ontwikkelde gemeenschappen willen zien.

Een droom die we hebben voor elke gemeenschap waar we mee samen werken, hier in Canada of waar dan ook ter wereld.


Hungry For Life's nieuwe missie is: "We support leaders to cultivate spiritual vibrancy and human flourishing."


Vertaald betekent dit dat we leiders ondersteunen om geestelijke levendigheid en menselijke bloei en ontwikkeling te creëren.


Al ons werk voeren we uit samen met lokale leiders, zij stellen anderen in staat om te groeien als persoon, als christen en kijken om naar de gemeenschap. Zonder sterke leiders zouden onze projecten falen en niet bijdragen aan het ontwikkelen van de gemeenschap. Daarom focussen we in ons werk op de relatie met lokale leiders om hen de middelen te bieden hun gemeenschap op te bouwen.


Samen met onze nieuwe visie en missie hebben we ook vijf nieuwe kernwaarden. Deze zijn de pijlers die voor ons essentieel zijn om ons werk uit te voeren.


1: Spiritual transformation (Spirituele transformatie): our motivation is the love of Jesus, and we work with Him to build His Kingdom. We believe in the restored credibility of the Church, evidenced by justice and compassion.


Onze motivatie is de lefde van Jezus, en we werken met Hem on zijn Koninkrijk te bouwen. Wijj geloven in de herstelde geloofwaardigheid van de Kerk, die blijkt uit rechtvaardigheid en mededogen.


2: Transformational relief & development (Transformationele hulp en ontwikkeling): our work is done by facilitating direct partnerships between global communities.


Ons werk wordt gedaan door directe partnerschappen tussen mondiale gemeenschappen te faciliteren.


3: Localization of leadership (Lokaliseren van leiderschap): transformational servant leaders develop their communities. Our commitment is to work alongside and support these leaders.


Transformationele dienende leiders ontwikkelen hun gemeenschappen. Onze inzet is om samen te werken met deze leiders en hen te ondersteunen.


4: People and relationship focus (Mensen en relatie focus): everything we do puts value and care for people first. All our work is done through the strength of reciprocal relationships.


Bij alles wat we doen staat waarde en zorg voor mensen voorop. Al ons werk wordt gedaan door de kracht van wederkerige relaties.


5: Financial transparency (financiële transparantie)

100% of the funds given for international projects will be used for projects.


100% van de fondsen die voor internationale projecten worden gegeven, zal voor projecten worden gebruikt.


De planning

Deze week zal ik nog een week op kantoor bezig zijn om zoveel mogelijk werk gedaan te krijgen voordat een seizoen van reizen aanbreekt. Daarnaast zal ik ook nog even tussendoor verhuizen naar een nieuwe plek. Zoals verteld staat het huis waar ik momenteel woon te koop, iets wat best wat stress geeft omdat het onzeker was of ik er zou kunnen blijven wonen. Gelukkig gaat daar verandering in komen. Een van mijn beste vrienden hier is Caleb, ik heb hem via de Young Adults groep van Broadway Church leren kennen en in het afgelopen jaar zijn we goede vrienden geworden. Hij heeft mij een aantal weken geleden gevraagd of ik samen met hem in zijn huis zou willen wonen. Hij woont daar op zichzelf en heeft nog een slaapkamer en een badkamer vrij. Na niet heel lang nadenken heb ik besloten dit te gaan doen. Aanstaande zaterdag zal ik officieel verhuizen, maar zal ik daar in het begin niet veel tijd doorbrengen.
 

Op dinsdag 19 december kom ik weer terug naar Nederland. Ik zal drie weken thuis zijn om de feestdagen met familie en vrienden door te brengen. Ik kijk hier erg naar uit om na een lange periode weer op dorp te zijn en ook in de kerk mijn gezicht te laten zien. Het zullen drie weken worden waar ik veel zal doen maar ook tijd heb om vakantie te vieren met mijn familie. 8 januari zal ik dan weer terug naar Canada gaan.

 

Als ik dan weer terug ben zal ik eindelijk een aantal weken met Caleb samenwonen en mijn slaapkamer gaan inrichten. Helaas niet voor al te lang want alweer drie weken later vertrek ik met een team van Southern Irrigation naar Nsanje Malawi, om met de Nederlands Canadese organisatie Timotheos samen te werken aan een landbouwproject op een van de child care centres daar.

Na die reis zal ik zelf nog een week in Addis Ababa de hoofdstad van Ethiopië verblijven om met onze partner Tilahun de projecten te bezoeken en een plan voor 2024 te maken om zijn organisatie en de projecten met straatkinderen te blijven steunen.

 

Na drie weken Afrika, ga ik weer terug naar Canada. Wederom zal dit niet al te lang zijn want zeer waarschijnlijk vertrek ik na 3 weken weer richting de Dominicaanse Republiek om eerst een week lang met mijn partner Carlos Pimentel te werken aan een projectplanning en ontwikkelingsplan voor de gemeenschappen en daarna twee weken lang met een jongerenteam in deze gemeenschappen samen te bouwen aan verschillende projecten in de lokale school en kerk.

 

Kortom, voordat ik het weet ben ik vele vlieguren rijker en is het eind maart. Ik zal binnenkort meer informatie geven en beschrijven wat het plan zal zijn voor de projecten die we willen uitvoeren met onze internationale partners.

 

Deze blog wil ik graag afsluiten met een woord van dank. Op 10 december vond de collecte plaats dat bijdraagt aan de steun voor mijn werk bij Hungry For Life. Zonder de financiële steun die voor 100% richting mijn support team gaat, kan ik dit werk niet doen. Ik wil u daarvoor danken en hoop u met de verhalen over mijn werk u te inspireren dat alle kleine beetjes bijdragen aan de bouw van Gods Koninkrijk. Niet alleen in Chilliwack, in Rijnsburg, maar overal ter wereld.

Voor mijzelf blijft het bijzonder dat ik met steun vanuit Rijnsburg, kan werken in Chilliwack aan projecten in Addis Ababa en andere plaatsen. Bedankt dat ik deze passie en droom met uw steun mag najagen.

 

Ik hoop u graag in Nederland te ontmoeten. Op 28 december zal ik bij Soelaas aanwezig zijn voor een Hollands bakkie en ook een korte update geven over Hungry For Life.Hier zijn nog wat foto's van de afgelopen tijd!
Commenti


bottom of page